Farmers Defence Force (FDF) heeft aangekondigd met tractoren te komen demonstreren in de nabijheid van het RIVM-gebouw in de gemeente De Bilt. Het recht op demonstreren is een groot goed, het is aan de burgemeester om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Bij deze demonstratie zijn aanvullende voorschriften noodzakelijk voor een ordentelijk, veilig en gezond verloop.

FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen en geeft aan het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien roept de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) media op met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk.

De demonstratie kan plaatsvinden, alleen is het niet mogelijk landbouwvoertuigen hierbij te betrekken. Om deze reden is besloten om op 21 juli en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de provincie Utrecht.

Als demonstratielocatie is de Biltse Rading aangewezen, de meest geschikte locatie in de directe nabijheid van het RIVM. Op deze locatie kunnen - in verband met de coronamaatregelen - maximaal 2.000 personen veilig demonstreren op 1.5 meter afstand van elkaar. De lokale driehoek (burgemeester, politie en OM) en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht hebben FDF in de gelegenheid gesteld te demonstreren met in achtneming van de coronamaatregelen.

In huidige coronacrisistijd zijn de bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties overgedragen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester Peter den Oudsten, bovenstaande beperkingen en voorschriften heeft opgelegd in nauwe afstemming en in overeenstemming met burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De Bilt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente De Bilt.